За Искра Македонија

Искра е глобално признаeна компанија, како и снабдувач на интелигентни индустриски решенија и најсовремени електротехнички производи, со долга иновативна традиција, широко инженерско знаење и искуство со најсложените индустриски проекти.
Секогаш подготвени да понудиме најдобри интегрирани решенија за системи за оптимизирање на вашиот бизнис во областа на енергетиката, компоненти во електротехниката, ефикасна монтажа, телекомуникации, информатичка технологија, бизнис решенија, безбедност во снабдувањето и менаџмент.


Вашата сигурност, ефикасност и успех е наш фокус и приоритет.
Силата на Искра лежи не само во квалитетот на своите производи и технологии, туку и во историјата на компанијата, напишана од пронаоѓачи, работници и брилијантни инженери.


Денес компанијата Искра е присутна во повеќе од 80 земји со глобална продажна мрежа, таа е регионален водечки производител на индустриски решенија и најсовремени електротехнички производи.
Ги подобруваме постоечките апликации и воведуваме нови технологии во следните стратешки деловни области.