Pogosta vprašanja - Iskra d. d.

Pogosta vprašanja

esrr

1.   
Kdo se lahko priključi na odprto širokopasovno omrežje (OŠO):

Prednostno se lahko na OŠO priključijo gospodinjstva, ki ustrezajo definiciji bele lise. Zadnji spisek gospodinjstev, ki je bil odobren s strani ministrstva, je bil izdelan v septembru 2012 in je na razpolago na vseh občinah.

Ko bodo priključena vsa zainteresirana gospodinjstva s spiska belih lis in ko bodo vsa ostala podala pisno izjavo, da se trenutno ne želijo priključiti na OŠO, se bodo lahko priključila tudi druga gospodinjstva.

2.    Kakšna je definicija bele lise:

Bele lise so definirane kot območja, kjer ob času prijave lokalnih skupnosti na javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za Regionalni razvoj – ESRR; 2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko-razvojna infrastruktura; Prednostna usmeritev: 2.2. Informacijska družba; Projekt gradnja upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij širokopasovni priključki niso bili omogočeni, oziroma kot območja, kjer novi interesenti nimajo možnosti pridobitve širokopasovnega priključka, četudi na tem območju že obstajajo posamezni širokopasovni priključki in kot območja, za katera je bil na dan objave javnega razpisa s strani operaterjev izkazan neobstoj komercialnega interesa.

2.    Kdo bo operater storitev:

Ker Iskra Sistemi po pogodbi ne morejo biti operater storitev, bo omrežje oddano v najem komercialnim operaterjem, ki bodo zagotavljali predvidene storitve na omrežju. Operaterjeva odgovornost je tudi nudenje pomoči v primeru težav pri zagotavljanju kvalitete storitev ali okvar. Trenutno sta podpisani pogodbi z operaterjema Telemach d.o.o in Telekom Slovenije d.d.

3.    Kdaj se lahko priključim v omrežje OŠO:

Predvideni datum pričetka komercialnega obratovanja OŠO je 01.02.2014.

4.    Kakšni bodo paketi storitev:

Operaterji bodo nudili  dostop do interneta, sprejem digitalnega TV signala in priključitev fiksnega telefona. Pakete storitev bo določil operater storitev. Ponujeni paketi naj se ne bi bistveno razlikovali od paketov, ki jih operaterji ponujajo v drugih omrežjih. Zaradi tehničnih lastnosti radijskega prenosa podatkov, bo hitrosti povezave v internet omejena na 2/1 Mbit/s (2 Mbit/s od postaje OŠO proti naročniku in 1 Mbit/s od naročnika do postaje OŠO) ter 4/2 Mbit/s na gospodinjstvo. 

5.    Kakšen je postopek priključitve na omrežje:

Potencialni naročnik:

 • izbere enega od javno objavljenih paketov storitev, ki jih ponujajo izbrani operaterji,
   
 • podpiše pogodbo z Iskro Sistemi, na podlagi katere se, v največ 30 dneh, opravi ogled objekta in preveri kvaliteta signala, dobavi in montira naročniška oprema (CPE), ki omogoča fizični dostop do omrežja: parabolična antena za sprejem TV signala (premer 60cm), antena za sprejem internetnega signala (20 x 20 cm), PoE adapter za internet ter povezovalni kabli med antenami in PoE adapterjem.
   
 • sklene naročniško razmerje, z izbranim operaterjem. Operater dobavi in montira dodatno komunikacijsko opremo, ki omogoča priključitev računalnikov, TV sprejemnika in telefona,
   
 • operater aktivira izvajanje storitev. 
   

6.    Kakšni so predvideni stroški:

 • Polna cena enkratnega stroška dobave in montaže CPE opreme, je objavljen na tej spletni strani pod naslovom: Informacije za uporabnike. V ceno ni vključena izvedba internega kabelskega razvoda. 
   
 • Naročnino za plačilo storitev določi operater storitev glede na izbrani paket storitev in naj se ne bi bistveno razlikovala od naročnin, ki jih operaterji zaračunavajo v drugih omrežjih.
 • POZOR: Preverite morebitno akcijsko ponudbo upravljavca in operaterja !!!!

7.    Kakšni so zahtevani tehnični pogoji za kvalitetno komunikacijo:

Za zagotavljanje kvalitetnih signalov (predvsem TV signala), morata biti anteni nameščeni na objektu tako, da obstaja neposredna, optična vidljivost do oddajnih anten na postaji OŠO, iz katere naročnik dobiva signale. To pomeni, da na poti ne sme biti nobenih ovir, kot so: drugi objekti, drevesa, itd.

Za zagotavljanje kvalitetne internetne komunikacije se tudi zahteva optična vidljivost od naročnika do postaje OŠO, ni pa vedno nujna. V primeru, ko ni optične vidljivosti, je potrebno opraviti meritve kvalitete signala.

Priporočljivo je, da potencialni uporabnik sam preveri optično vidljivost do najbližje postaje OŠO, ki si navedene v datoteki Lokacije postaj OŠO.

8.    Kako vplivajo vremenske razmere na kvaliteto komunikacije:

Kvaliteta signala je odvisna od nivoja sprejemne moči signala na lokaciji naročnika in od razdalje od postaje OŠO, na katero je naročnik priključen. 

Vremenske razmere, kot so močno sneženje ali močan naliv,  lahko vplivajo na ZAČASNO znižanje kvalitete signala. 

Zaledenitev antene ali nabiranje snega na anteni, lahko povzroči znižanje kvalitete signala za daljši čas, zato upravljavec omrežja, v takih primerih, priporoča redno čiščenje anten. 

9.    Kakšna je tipična izvedba montaže pri naročniku:

Tipična naročniška lokacija

 

 

 

< nazaj