Telekomunikacije - Iskra d. d.

Telekomunikacije

Telekomunikacije tvorijo štiri poslovna področja: Prenosni sistemi (radio in optična prenosna omrežja), IP omrežja (usmerjanje, preklapljanje in varnost omrežij), PLC komunikacije (prenos govora, podatkov in daljinskih zaščitnih komand preko visokonapetostnih daljnovodov) in Telekomunikacije v obrambi.

Na naših spletnih straneh boste našli opise vseh rešitev, ki jih ponujajo naša poslovna področja. Vsi telekomunikacijski programi se medsebojno dopolnjujejo, kar nam omogoča, da našim partnerjem ponudimo celostne kompleksne rešitve. V okviru naših štirih poslovnih področij, katerih začetki segajo v leto 1948, naše ekipe izvajajo naslednje dejavnosti:

  • razvoj, produkcija, inženiring in podpora za mikrovalovne radijske zveze točka- točka
  • razvoj, produkcija, inženiring in podpora za optične SDH naprave in naprave za Eternet komunikacije
  • načrtovanje, dobava, integracijski inženiring, podpora in vzdrževanje IP/IT omrežnih rešitev
  • razvoj in produkcija PLC sistemov za komunikacijo preko visokonapetostnih daljnovodov.

Lasten razvoj in produkcija nam omogočata, da vse rešitve prilagodimo specifičnim zahtevam naših kupcev. Osnovni trgi, na katerih nastopamo, so telekomunikacijske rešitve v industriji in nacionalni infrastrukturi. Seveda ponujamo rešitve tudi komercialnim podjetjem, predvsem integriranje naprednih IP rešitev. Poleg tega pa je naša skupina inženirjev, ki je pridobila NATO certifikat, vključena v integracijo telekomunikacijskih rešitev v obrambi.

Prisotni smo v srednji in jugovzhodni Evropi, državah SND, Srednji Aziji in na Daljnem vzhodu. Za prisotnost Iskra Sistemov izven Evrope pa skrbijo tudi zanesljivi partnerji, ki so usposobljeni za tehnično in komercialno podporo naših produktov.

 

esrr


  

GOŠO - Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij