Galvanizacija - Iskra d. d.

Galvanizacija

V poslovni enoti Galvanotehnika imamo s področja galvanotehnike dolgoletne in bogate izkušnje, saj delujemo že od leta 1958, hkrati pa v iskanju rešitev ves čas dopolnjujemo svoje znanje.
V poslovni enoti obvladujemo in nudimo širok obseg storitev s področja galvanotehnike in smo največja storitvena enota v tej dejavnosti na Slovenskem.

galvana

 

 

 

 Sodobna tehnologija

Merilo kakovosti nam predstavlja zadovoljna stranka, ki se vrača. Zato v PE Glinek nenehno širimo paleto ponudbe storitev in posodabljamo svojo proizvodnjo.

Dolgoročno sodelovanje
Sad našega truda je uspešno sodelovanje s številnimi uglednimi poslovnimi partnerji, tako iz Slovenije kot tudi iz Avstrije, Italije, Hrvaške, Nemčije, Češke in Slovaške. Med njimi so: ETI d.d., KOLEKTOR Group d.o.o., TPV d.d., Kovinoplastika Lož d.d., TKG IN d.o.o., Dorema d.o.o., Alprem d.o.o., Danfoss d.o.o., Mubea KG, RSM Industries Ltd.in drugi.

Skrb za okolje

Zavedamo se svoje odgovornosti do okolja.

Galvanska industrija je bila v zgodovini znana kot umazana industrija. Danes ni več tako. Že od leta 1986 imamo čistilno napravo, kjer predelujemo tehnološke odpadne vode. Redno izvajamo monitoringe odpadnih voda ter ostalih emisij skladno z zakonodajo.

Odpadke sortiramo in jih odstranjujemo v skladu z zakonodajo na ustrezen način z upoštevanjem ekoloških zahtev.

Kot velik ponudnik galvanskih storitev smo zavezanec IPPC po direktivi Council Directive 96/61/EC, ki predpisuje integrirano preprečevanje velikih nevarnosti za onesnaževanje. Zavezani smo, da redno izvajamo monitoring odpadnih voda v kemijskem laboratoriju. Štirikrat letno se monitoring  izvaja preko zunanjega pooblaščenega podjetja, ki odpadne vode za analizo vzorči 24 ur neprekinjeno, analize pa nato opravi javni zavod. Kakovost odpadnih voda je v skladu z vrednostmi, ki jih določa zakonodaja za odvajanje voda v vodotoke.

Izvajamo predpisane meritve izpustov v zrak, hrupa, EMS in svetlobnega onesnaženja. Skladno z veljavno zakonodajo te meritve opravijo pooblaščene zunanje institucije.

Prav tako poznamo in izpolnjujemo zahteve po WEEE direktivi Council Directive 2002/96/EC. To je direktiva Evropske unije, ki prepoveduje uporabo in vgradnjo težkih kovin in organskih spojin v predmete za elektroindustrijo, saj bi na ta način lahko prešli v okolje. Podobna direktiva, ki prav tako omejuje vgrajevanje nevarnih snovi v predmete, je tudi Council Directive 2002/95/EC, ki pa je bolj splošna. Tudi za to direktivo izpolnjujemo pogoje.

V letu 2006 smo izvedli posodobitev čistilne naprave za čiščenje odpadnih tehnoloških voda z vpeljavo zaprtih krogov tehnoloških vod.

V letu 2008 smo pridobili enotno okoljevarstveno dovoljenje.Sijajno niklanje in kromanje

nikljanje 1

   Sijajno niklanje in kromanje na avtomatski liniji z obešanjem

  Uporabljamo postopek dvojnega nikljanja, ki daje odlično korozijsko zaščito in visok sijaj.

  Možnost obdelave jeklenih, bakrenih in medeninastih predmetov.

  Uporabna izmera kadi 2850x550x1050.

Sijajno niklanje v bobnih

nikljanje 2

 
Sijajno niklanje v bobnih na liniji z avtomatskim krmiljenjem
  Nudimo postopek direktnega niklanja oziroma postopek s predhodnim  bakrenjem in niklanjem.

 Sijajno kislo cinkanje


nikljanje 3 

  Sijajno kislo cinkanje kosovnih izdelkov
  Na avtomatski liniji z obešanjem pocinkane predmete pasiviramo  modro, rumeno, debeloslojno.

  Nudimo dodatno protikorozijsko zaščito. S tem povečamo korozijsko zaščito za štirikrat.

  Uporabna izmera kadi: 2850x550x1050 mm.

 
Sijajno kislo cinkanje drobnih predmetov v bobnih na avtomatski liniji

Pocinkane predmete po želji pasiviramo modro, rumeno ali debeloslojno. Nudimo dodatno protikorozijsko zaščito. S tem povečamo korozijsko zaščito za štirikrat.Srebrenje


silver plating   
 

   Srebrenje drobnih predmetov v bobnih ali večjih predmetov z obešanjem
  Uporabnost v elektroindustriji in elektroniki.

Bakrenje

bakrenje

   Bakrenje drobnih predmetov v bobnih.Kositranje

kositranje

  Kositranje drobnih predmetov v bobnih
  Nudimo možnost predhodnega bakrenja in/ali niklanja.
 

 

 

 

 

< nazaj