Iskra d. d.

Zaščitna stikala na diferenčni tok FI, NFI


Zaščitna stikala na diferenčni tok se uporabljajo za zaščito ob okvari, za zaščito pred požari in za dodatno zaščito ob neposrednem dotiku.

 

PREDNOSTI:

 • Funkcija ločilnika
 • Dodatni barvni prikaz položaja glavnih kontaktov (rdeča – kontakti zaprti, zelena –  kontakti odprti)
 • Oblika sponke, ki  preprečuje priključitev vodnika zunaj predvidenega priključitvenega prostora
   
 • Izvedbi:
 1. Izvedba A (naziv NFI) – občutljiva za izmenične in pulzirajoče enosmerne diferenčne tokove.
   
 2. Izvedba AC (naziv FI) – občutljiva samo za izmenične diferenčne tokove sinusne oblike.
   
 3. Izvedba F (naziv NFIF) – proženje je zagotovljeno kot za izvedbo A in dodatno za diferenčne tokove, ki so sestavljeni iz komponent različnih frekvenc.
   
 4. Izvedba B (naziv NFIB) – proženje je zagotovljeno kot za izvedbo A in dodatno za gladke enosmerne diferenčne tokove in enosmerne diferenčne tokove, ki izvirajo iz usmerniških vezij, ter za visokofrekvenčne izmenične diferenčne tokove.
   
 • Posebne izvedbe:
 1. Izvedba S: stikalo z zakasnjenim izklopom, tako da je mogoča selektivnost glede na splošno izvedbo in kratkotrajno časovno zakasnjeno izvedbo (izvedba G), ki sta priključeni za njim.
   
 2. Izvedba G: kratkotrajno zakasnjena izklopna karakteristika (najmanjši čas neproženjaje 10 ms).
   
 3. Kombinacija FIR-FIT: namenjena za zaščito v tokokrogih, katerih obratovalni tokovi so večji od naznačenih tokov zaščitnih stikal na diferenčni tok.

 

DOKUMENTACIJA

Prospekt  NFI, FI

Prospekt NFIB (v angleščini)

Prospekt NFIF (v angleščini)

EC Izjava o skladnosti  za NFI

VDE certifikat za NFI (v angleščini)

Dodatek k VDE NFI certifikatu (v angleščini)

VDE certifikat za FI (v angleščini)

EAC certifikat (v ruščini)

 

< nazaj