Iskra d. d.

Merilnik kakovosti električne energije Iskra MC 774 - razred A


Merilnik kakovosti električne energije MC774 se lahko uporablja kot samostojna naprava za zaznavanje odstopanj v kakovosti električne energije. Zato je običajno nameščena na skupni priključni točki majhnih in srednjih industrijskih ter poslovnih odjemalcev električne energije za spremljanje in nadzorovanje kakovosti električne energije ali pa na srednjenapetostnih ali  nizokonapetostnih napajalnih vodih za spremljanje, nadzorovanje in registriranje motenj zaradi (nepooblaščenega) delovanja porabnikov. Najpomembnejša naloga pred namestitvijo celotnega sistema za diagnosticiranje motenj, njihovega izvora in vplivov, je določitev ustreznih merilnih mest.


Poleg tega merilnik kakovosti električne energije MC774 podpira spremljanje, nadzorovanje in registriranje analognih ali digitalnih podatkov iz večine splošno uporabljenih senzorjev, ki spremljajo npr. porabo temperature, tlak, porabo plina/vode/toplote, zaznavanje vlomov v objekt itd. Ti odčitki se lahko nato uporabljajo za alarmiranje in nadzor. Predvsem pa je MC774 namenjen temu, da je del sistema za nadzorovanje električne energije, ki vključuje merilnike nameščene na najpomembnejših mesti in povezane  s sistemsko programsko opremo MiSMART.

PSL 4 30 Ed2 ClassA 230 50-60 700x550

Najpomembnejše lastnosti:

•    Meritve visoke točnosti – razred A (potrjen s strani Power Standards Lab)
•    Ocenjevanje kakovosti električne energije po EN 50160 z avtomatskim poročanjem
•    3 nivojska, centralizirana spletna programska oprema za nadzor podatkov MiSMART
•    Meritve trenutnih vrednosti več kot 140 veličin kot so harmoniki, flikerji, nesimetričnost itd.
•    Avtomatsko nastavljive meritve napetosti in toka do 1000 V RMS, 12,5 A
•    4 napetostni in 4 tokovni kanali z vzorčnim časom 32 mikrosek.
•    Serijska, Ethernet in USB komunikacija
•    MODBUS in DNP3 komunikacijski protokoli
•    Podpora za GPS, IRIG-B in NTP sinhronizacijo ure realnega časa
•    Do 20 vhodno/izhodnih modulov (analogni vhod/izhod, impulzni vhod/izhod, digitalni vhod/izhod, alarmski/nadzorni, tarifni vhod)
•    Večjezična podpora
•    Uporabniku prijazne nastavitve in programska oprema MiQen

 

DOKUMENTACIJA

EC Izjava o skladnosti

IEC 61000-4-40 certifikat

IEC 61000-4-30 poročilo o ustreznosti

MC774 letak (v angleščini)

MC774 prospekt (v angleščini)

Kratka navodila za vgradnjo MC774

Navodila (v angleščini)

< nazaj